Grupfoni.com Kullanıcı Sözleşmesi

1. Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.
2. Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Fırsat Bilişim İnternet Hizmetleri Turizm Reklam Org. Paz. Tic. A.Ş.(“GRUPFONİ”) sorumlu değildir. GRUPFONİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
3. GRUPFONİ tarafından, www.grupfoni.com (Bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) adresinde yayın yapan GRUPFONİ web sitesinde her gün çeşitli bölgeler için bir İşbirliği Ortağının (bundan böyle “İşbirliği Ortağı” olarak anılacaktır) sağlayacağı hizmet veya ürünlere ilişkin kampanya indirim kodları edinme olanağı sunulmaktadır.
4. İşbirliği Ortakları, ilgili Kampanya'ların gerçekleştirilmesi konusunda (ve varsa diğer kararlaştırılmış hükümler) bu sözleşme çerçevesinde sorumludur. Kampanya'da belirtilen hizmetlerin sağlanması konusunda müşterilerin sözleşme tarafı yalnızca İşbirliği Ortağıdır. GRUPFONİ sadece aracı olarak görev almaktadır. Bu sebeple, Kampanya konusu hizmetin ifasından GRUPFONİ sorumlu değildir.
5. GRUPFONİ işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
6. GRUPFONİ'nin, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe GRUPFONİ'nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
7. GRUPFONİ web sitesine giriş yapmanız ve kupon alımı yapmanız için gerekli olan kullanıcı adı ve şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından GRUPFONİ sorumlu olmayıp, böyle bir kullanım nedeniyle ortaya çıkan zarar ve tazminat talepleri GRUPFONİ’ye yöneltilemez.
8. GRUPFONİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9. Bu internet sitesi GRUPFONİ’nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. GRUPFONİ, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
10. GRUPFONİ bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, GRUPFONİ markası ve diğer markalar, www.grupfoni.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. GRUPFONİ’nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
11. GRUPFONİ tarafından web sitesinde hatalı fiyat belirtilmesi halinde, GRUPFONİ’nin ilgili Kampanya’yı derhal sonlandırma ve Müşteri’ye ödemiş olduğu bedeli iade ederek siparişini iptal etme hakkı saklıdır.
12. Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça kampanya indirim kodunun herhangi bir sebeple tekrar satışı yasak olup, bu durumun tespiti halinde tekrar satışı yapılan indirim kuponu GRUPFONİ tarafından iptal edilebilecektir.
13. İşbu Kullanıcı Sözleşmesine aykırı hareketiniz nedeniyle, GRUPFONİ tarafından herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve derhal üyeliğiniz askıya alınabilir ve/veya sonlandırılabilir. Bu durumda, üyeliğe bağlı olarak hak kazanmış oluduğunuz puan vb. uygulamalar da silinecek olup, buna ilişkin olarak herhangi bir tazminat hakkınız doğmayacaktır.
14. GRUPFONİ, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.